Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 25
Tổng truy cập : 57,998

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển

Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 (01/08/2018)

a) 54814-mauphieu_1_ncpt_vnc_2018.doc :Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài)

b) 72314-mauphieu_2_ncpt_dh.doc  :Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);

c) 20617-mauphieu_3_ncpt_dv.doc :Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…);

d) 24318-mauphieu_4_ncpt_hcsn.doc :Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương).