Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 275
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDN ngày 16/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP (22/04/2019)

Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDN ngày 16/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

 

Chi tiết Nghị định 13/2019/NĐ-CP xem tại đây tại đây

Chi tiết Công văn số 1048/BKHCN-PTTTDN xem tại đây tại đây