Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 77964
Tổng truy cập : 57,998

Tin tức

Để Đại học Hàng hải Việt Nam đóng góp hiệu quả hơn cho phát triển khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội của thành phố (07/06/2013)

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành có liên quan của thành phố đã có buổi làm việc tại Trường Đại học Hàng Hải (ĐHHH) Việt Nam để khảo sát chuẩn bị nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 14 về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

      Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành làm việc tại trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Trong giai đoạn 2006 - 2012, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã thực hiện 6 đề tài khoa học cấp nhà nước, 66 đề tài cấp bộ và 674 đề tài cấp trường. Các công trình khoa học của nhà trường hướng vào các mục tiêu chất lượng về phát triển khoa học công nghệ của Đảng và nhà nước, tập trung vào công nghệ mới, kỹ thuật mới phục vụ cho phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học của nhà trường trong các lĩnh vực: logistic, công trình thủy và môi trường đã và đang được ứng dụng vào thực tiễn, bước đầu tạo ra nguồn thu giúp các nhà khoa học ổn định cuộc sống để tiếp tục cống hiến.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư thành ủy nhấn mạnh: Trường ĐHHH Việt Nam có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp tới năm 2015. Để làm được điều này, các cấp lãnh đạo cần có định hướng tổng thể, gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với thực tiễn, tạo chuyển biến về chất trong hoạt động khoa học để nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng khoa học công nghệ và mua kết quả nghiên cứu khoa học để ứng dụng trong thực tiễn…

Thu Nga