Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 27845
Tổng truy cập : 57,998

Tin tức

Đề án Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá thực trạng nhân lực KH&CN thành phố Hải Phòng: Luận cứ cho nghiên cứu xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN thành phố (03/12/2015)

 

Chiều 30/11/2015, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá thực trạng nhân lực KH&CN thành phố Hải Phòng. Ông Hoàng Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch Hội nhân lực và phát triển nhân tài Hải Phòng là Chủ tịch Hội đồng đánh giá. Bà Lê Thị Tố Uyên – Phó Giám đốc Sở KH&CN là chủ nhiệm đề án.

 

Nhân lực KH&CN được hiểu là nhân lực làm việc trong các tổ chức KH&CN, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, Đề án tiến hành đánh giá thực trạng nhân lực KH&CN của thành phố giai đoạn 2008-2013 với tiêu chí: độ tuổi; trình độ chuyên môn; trình độ ngoại ngữ; trình độ lý luận chính trị; chức danh khoa học, chức danh công nghệ và chuyên ngành đào tạo; đồng thời đánh giá thực trạng cán bộ KH&CN theo 4 khối (trong các trường đại học, trong các trường cao đẳng, trong các tổ chức KH&CN trung ương, trong các tổ chức KH&CN địa phương).

 

Kết quả cho thấy, đội ngũ nhân lực KH&CN của thành phố thông qua quá trình tự đào tạo và đào tạo lại đã có sự tăng trưởng đáng ghi nhận cả về số lượng và chất lượng, thích nghi dần với nền kinh tế thị trường và có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và KH&CN của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ KH&CN cũng còn tồn tại nhiều hạn chế như: Số lượng cán bộ KH&CN trình độ cao, đặc biệt cán bộ KH&CN trình độ tiến sỹ chiếm tỷ lệ thấp; Cơ cấu cán bộ KH&CN giữa các khu vực, cơ cấu ngành nghề đào tạo còn bất hợp lý; Cán bộ KH&CN trong các trường đại học chưa quan tâm đúng mức tới hoạt động KH&CN; Kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ KH&CN chưa cao, thiếu gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và nhu cầu của thị trường; Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển sản xuất còn hạn chế, chưa thật sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

 

Triển khai đề án, phầm mềm quản lý nhân lực KH&CN cũng được tiến hành xây dựng và cập nhật thông tin để phục vụ cho công tác nghiên cứu và quản lý nhân lực KH&CN thành phố Hải Phòng.

 

Để thúc đẩy sự phát triển của nhân lực KH&CN thành phố cả theo chiều rộng và chiều sâu, Đề án đề xuất việc thực hiện nghiêm túc các quy định về thống kê KH&CN, tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý KH&CN tiến tới chuyển cho các tổ chức KH&CN tự cập nhật, xây dựng và thực hiện quy hoạch nhân lực KH&CN.

 

Đề án góp phần cung cấp các luận cứ cho việc nghiên cứu xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN, góp phần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển nhân lực KH&CN, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, phát huy vai trò của nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và là cơ sở cho việc hoạch định chính sách, quy hoạch, thu hút, quản lý và sử dụng nhân lực KH&CN của thành phố.

 

Thụy Điển