Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 277
Tổng truy cập : 57,998

Điều tra Tiềm lực KH&CN

Điều tra Tiềm lực KH&CN năm 2019 (24/07/2019)

ĐIỀU TRA TIỀM LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2019

 

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Các mẫu phiếu điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019:
     - Phiếu 01/ĐTTL-VNC: Áp dụng cho các Viện, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công lập, ngoài công lập và có vốn đầu tư nước ngoài; ( word )
     - Phiếu 02/ĐTTL-ĐH: Áp dụng cho các Đại học, Trường đại học, Cao đẳng và Học viện; (word)
     - Phiếu 03/ĐTTL-DV: Áp dụng cho các tổ chức dịch vụ KH&CN. (word)
Hướng dẫn điền phiếu điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019:

Các tin liên quan