Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 31575
Tổng truy cập : 57,998

Tin tức

Hải Phòng có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi (13/10/2015)

Triển khai kế hoạch 2144/KH-UBND ngày 3/4/2014 của UBND TP. Hải Phòng, thực hiện Kết luận số 07–KL/TU ngày 5/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài thành phố đã hoàn thành việc xây dựng đề án “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng”. Theo đó, ngày 23/9/2015, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi giai đoạn 2015- 2020.

Ảnh minh họa.

Hướng tới mục tiêu đào tạo được một đội ngũ chuyên gia, quản trị kinh doanh giỏi, thông thạo tin học, pháp luật, ngoại ngữ, kiến thức hội nhập quốc tế, khoa học và công nghệ, có năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, từ 2015 đến 2020, mỗi năm sẽ mở 01 lớp dài hạn kéo dài 10 tháng, gồm 30 học viên là các Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc các Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc kế cận, ưu tiên các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của thành phố, các doanh nghiệp công ích và các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển; 2 lớp trung hạn2 lớp ngắn hạn, mỗi lớp gồm 30 học viên, đối tượng là các Phó Giám đốc phụ trách từng mặt hoạt động, các Quản đốc, Trưởng phòng về quản trị doanh nghiệp như quản lý sản xuất, quản lý kho, quản lý nhân sự,... Dự kiến, đến năm 2020 sẽ đào tạo được 180 Tổng Giám đốc, Giám đốc theo chương trình toàn diện; 720 Phó Giám đốc, Quản đốc, Trưởng phòng được đào tạo các chuyên ngành theo chương trình trung và ngắn hạn.

Cũng theo kế hoạch, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học là Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC); Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố là đơn vị tổ chức, quản lý lớp học; Sở KH&CN được giao nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch…

Xem chi tiết Quyết định phê duyệt và Kế hoạch tại đây.

Thụy Điển