Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 5226
Tổng truy cập : 57,998

Thảo luận

Khoa học và công nghệ 2018: Chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động (22/01/2019)

Năm 2018, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) thành phố tiếp tục tập trung vào triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Quyết định của UBND thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Bên cạnh việc tham mưu, trình UBND thành phố ban hành các Kế hoạch hoạt động, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp lý; Sở cũng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ KH&CN trên các lĩnh vực với quan điểm chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Dương Ngọc Tuấn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN để nhìn lại hoạt động của ngành trong một năm qua, đồng thời xác định nhiệm vụ cần thực hiện trong năm mới.

 

PV: Thưa ông, năm 2018, hoạt động tham mưu trong lĩnh vực KH&CN đối với thành phố có gì nổi bật?

 

Giám đốc Sở KH&CN Dương Ngọc Tuấn: Năm qua,Sở KH&CN là đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Thành ủy về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/4/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII về nhân lực chất lượng cao. Đây là quá trình nhìn nhận, đánh giá lại việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực KH&CN các giai đoạn 5 năm, 10 năm; để từ đó đánh giá những thành tựu cũng như khó khăn, vướng mắc nhằm đề xuất những định hướng, chủ trương bám sát với yêu cầu của thực tiễn trong tương lai, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển ngành KH&CN nói riêng cũng như cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung.

 

PV: Vậy còn việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo chức năng thì sao, thưa ông?

 

Giám đốc Sở KH&CN Dương Ngọc Tuấn: Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:Bám sát triển khai mục tiêu và nội dung 06 Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của thành phố đến năm 2020; trên cơ sở tiếp nhận các đề xuất của các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và của các cơ quan, Viện nghiên cứu của Trung ương, Sở đã tổ chức tư vấn xác định nhiệm vụ, trình UBND thành phố phê duyệt Danh mục 39 nhiệm vụ (đợt 1) và 25 nhiệm vụ (đợt 2) đưa vào thực hiện năm 2018. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu 25 nhiệm vụ.

 

Hội thảo KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới.

 

Về công tác quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân:Thẩm định công nghệ 30 dự án đầu tư và quy hoạch. Sở KH&CN cùng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Thẩm định cấp 49 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 34 giấy chứng chỉ nhân viên bức xạ, phê duyệt 20 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ.

 

Về công tác quản lý sáng kiến, sáng tạo:Sở KH&CN tổ chức các Hội đồng đánh giá và trình UBND thành phố công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của 30 sáng kiến khối quận, huyện, sở,ngành năm 2017; đồng thời tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá sáng kiến của ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2018.

 

Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố triển khai tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ hai năm 2018-2019 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố năm 2018.

 

Về công tác quản lý KH&CN cơ sở:Thẩm định, cấp lại 01 Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN; 03 giấy chứng nhận hoạt động KH&CN cho tổ chức KH&CN. Tiếp tục hướng dẫn các quận, huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng KH&CN cấp cơ sở, nhiệm vụ quản lý hoạt động KH&CN cấp cơ sở theo Kế hoạch và Hợp đồng đã phê duyệt. Phối hợp với Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài triển khai Kế hoạch đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng năm 2018. Hoàn thiện phương án tự chủ theo Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, trình UBND thành phố phê duyệt.

 

Về hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng:Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của 05 đơn vị với 10 sản phẩm được công bố; tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của 10 đơn vị với 40 sản phẩm được công bố. Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng của 01 đơn vị. Kiểm tra nhà nước về đo lường tại 137 đơn vị. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, hàng hoá lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công tại 143 đơn vị; Tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng cho gần 40.000 lô hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu Cảng Hải Phòng (gồm thiết bị điện - điện tử, khí dầu mỏ hóa lỏng, đồ chơi trẻ em, thép).

 

Sở cũng thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn cho 3.000 lượt đơn vị với 42.000 phương tiện đo; tiến hành kiểm nghiệm cho 2.400 mẫu phục vụ doanh nghiệp và công tác kiểm tra của các cơ quan nhà nước; thực hiện soát xét 85 TCCS của 20 đơn vị, hướng dẫn áp dụng mã số mã vạch cho 25 đơn vị. Tổ chức 05 khóa huấn luyện an toàn lao động và an toàn hóa chất.

 

Về hoạt động thông tin KH&CN:Tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách, các quy định pháp luật trong lĩnh vực KH&CN; các kết quả hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố, trong đó đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng xây dựng nội dung và phát sóng 12 phóng sự chuyên đề Khoa học công nghệ và cuộc sống, 08 phóng sự khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phối hợp với Báo Hải Phòng xây dựng và xuất bản 06 chuyên trang KH&CN, 08 chuyên trang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng và xuất bản 08 chuyên trang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên báo An ninh Hải Phòng; Xuất bản 08 Bản tin Khoa học Công nghệ, 45 Bản tin KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới, 01 ấn phẩm kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2012 - 2017.Cập nhật  tin bài và  ảnh cho Cổng Thông tin KH&CN; Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN trong hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phần.Triển khai công tác thống kê cơ sở, thống kê tổng hợp KH&CN năm 2017; Cấp 50 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN:Tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN, trong đó đã tổ chức 01 phiên kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tại Hải Phòng; 01 đoàn công tác gồm cán bộ KH&CN và đại diện một số doanh nghiệp tham dự Triển lãm quốc tế Suwa Messe 2018 tại Nagano, Nhật Bản; 01 đoàn khảo sát khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp tại tỉnh Primorie, Liên Bang Nga; 01 đoàn xúc tiến hợp tác liên kết phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và 01 đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm đặc sản, làng nghề tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế:Thực hiện thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, KH&CN tại 84 cơ sở. Thanh tra hành chính tại 06 đơn vị thuộc Sở; Thanh tra chuyên đề năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ KH&CN về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, sử dụng mã số mã vạch. Công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về khoa học công nghệ được duy trì. Tiếp nhận, giải quyết 02 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại trong lĩnh vực KH&CN.Rà soát, thống nhất danh mục thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN kỳ 2014 - 2018; Tham mưu sửa đổi, bổ sung 01 văn bản QPPL.

 

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017; Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng trong toàn cơ quan.

 

Tổng kết thực hiện kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, Ngành thành phố Hải Phòng

 

Công tác cải cách hành chính:Xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 trong lĩnh vực KH&CN. Vận hành, sử dụng có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 với 53/60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Có 02 TTHC lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thực hiện liên thông từ dịch vụ công mức độ 4 với Một cửa Quốc gia.

 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc sở, ban, ngành. Hiện tại, 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch, hoàn thành và tổng kết Kế hoạch trong tháng 11/2018.

 

PV: Với định hướng xác định lấy doanh nghiệp làm trung tâm của ứng dụng và đổi mới công nghệ, Sở đã có những hỗ trợ gì cho doanh nghiệp, thưa ông?

 

Giám đốc Sở KH&CN Dương Ngọc Tuấn: Sở tập trung triển khai các chương trình: Đổi mới công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa trọng điểm chủ lực; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, trong đó:

 

Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn doanh nghiệp; Trình UBND thành phố phê duyệt danh mục 05 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ năm 2018 (Công ty Cổ phần bao bì Tiền Phong, Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu, Công ty Cổ phần Cơ khí 1-5, Công ty TNHH Tân Huy Hoàng). Tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung theo lộ trình đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp đã được hỗ trợ xây dựng trong năm 2017.

 

Hỗ trợ 03 doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực giai đoạn 2 năm 2018. Tổ chức Hội nghị tập huấn và Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận hoạt động KH&CN, Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN nhanh chóng, thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ trong các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về áp dụng công cụ nâng cao năng suất lao động, hội thảo về phát triển năng lực quản lý sản xuất; giới thiệu công nghệ vật liệu mới, phổ biến tri thức KH&CN. Tiếp tục hỗ trợ 02 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017. Tổ chức Hội đồng tuyển chọn 06 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018.

 

PV: Với những kết quả đạt được, ông đánh giá thế nào về hoạt động KH&CN trong năm qua?

 

Giám đốc Sở KH&CN Dương Ngọc Tuấn:Có thể thấy, hoạt động KH&CN trong năm 2018 luôn bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ, Bộ KH&CN, Thành ủy, HĐND thành phố, Chương trình công tác của UBND thành phố, tập trung cao vào thực hiện nhiệm vụ của các chương trình KH&CN, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động. Việc sử dụng ngân sách đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

 

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sán phẩm hàng hóa, phát triển tài sản trí tuệ,... đã mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, được đánh giá cao.  

 

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đi vào chiều sâu, trở thành điểm sáng trong vùng, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp sáng tạo của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

 

Việc chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc sở, ban, ngành được triển khai một cách bài bản, khoa học, đúng kế hoạch. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, là đơn vị dẫn đầu các cơ quan cấp Sở trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 

PV: Ông có thể cho biết những nhiệm vụ mà Sở tập trung trong năm 2019 là gì?

 

Giám đốc Sở KH&CN Dương Ngọc Tuấn: Năm 2019, hoạt động KH&CN tập trung vào bảy nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Một là, rà soát, sửa đổi, ban hành mới các quy định, văn bản của thành phố về KH&CN. Xây dựng, hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo.

 

Hai là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, nhất là trong phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin, cơ khí, tự động hóa phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ; ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu về biển, hải đảo, vùng nước sâu, xa bờ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền biển đảo; xây dựng các nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa các địa phương.

 

Ba là, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất; áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ của địa phương. Tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiếnchuyển giao công nghệ; phát triển các tổ chức trung gian tư vấn, môi giới công nghệ. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Bốn là, thực hiện tốt việc thẩm định, có ý kiến về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

 

Năm là, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý và các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực KH&CN của thành phố.

 

Sáu là, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các mặt: tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, thông tin KH&CN, thanh tra KH&CN, để hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn với KH&CN, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

 

Bảy là, thực hiện chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố./.

 

PV: Xin cám ơn đồng chí! Chúc ngành KH&CN thành phố phát huy những thành quả đạt được và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

 

PV