Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 25
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ Lĩnh vực công nghệ biển (30/03/2015)

            Theo Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”, Lĩnh vực Công nghệ biển bao gồm 3 nhiệm vụ chủ yếu:

           - Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu về biển và hải đảo, vùng nước sâu, xa bờ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

 

              - Nghiên cứu các luận cứ khoa học cho việc quy hoạch không gian biển và hải đảo; nghiên cứu quản lý và khai thác có hiệu quả các tài nguyên hải sản, cảnh quan du lịch, khoáng sản, năng lượng sóng biển và thuỷ triều.

              - Nghiên cứu luận cứ và giải pháp, ứng dụng công nghệ mới trong phát triển các ngành kinh tế biển quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội thành phố như công nghiệp đóng tàu, cảng biển, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến hải sản, dịch vụ cảng và hàng hải.