Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 9828
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân (01/04/2015)

              Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”  xác định 6 nhiệm vụ chủ yếu nhằm phát triển khoa học và công nghệ trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là:

 

              - Tiếp cận trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới, làm chủ được các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh tật ở người; trong dự phòng các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, các bệnh lạ mới phát sinh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...

              - Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong y học hiện đại, nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền để nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

              - Tổng kết thực tiễn, đề xuất các mô hình, giải pháp phòng chống và điều trị các bệnh, dịch nguy hiểm phổ biến ở Hải Phòng.

              - Phát triển y học biển. Đặc biệt tập trung các bệnh, mô hình chăm sóc sức khoẻ đặc thù phục vụ vùng biển đảo, các bệnh nghề nghiệp liên quan đến kinh tế biển đảo.

              - Nghiên cứu mô hình và các giải pháp tăng cường chăm sóc và bảo vệ bà mẹ, trẻ em; mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu, bác sỹ gia đình; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

              - Nghiên cứu mô hình và các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về y tế như quản lý chất lượng các bệnh viện, quản lý dược phẩm, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, kinh tế y tế, nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở... trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường.