Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 237
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong giao thông vận tải (30/03/2015)

           Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”  xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu nhằm phát triển hoa học và công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải như sau:

 

            - Nghiên cứu các cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầnggiao thông vận tải với các phương thức đầu tư mới như BOT, BT, PPP; cơ chế và chính sách về phí và giá từ các dịch vụ giao thông để tăng nguồn thu; các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển vận tải khách công cộng bằng các hình thức hiện đại, hạn chế phương tiện cá nhân, nâng cao hiệu quả vận tải, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường; các cơ chế, chính sách  khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp và công nghiệp phụ trợ phục vụ giao thông vận tải.

             - Nghiên cứu các giải pháp tổ chức, quản lý giao thông vận tải hợp lý, khoa học, từng bước hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS trong quản lý, quy hoạch và khảo sát thiết kế; từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.

             - Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ về giao thông vận tải  trong thiết kế, thi công các công trình giao thông bảo đảm nhanh, hiệu quả, tiên tiến.