Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 4292
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước và nguồn tài nguyên khoáng sản (30/03/2015)

            Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030” xác định hướng phát triển và mục tiêu nghiên cứu khoa học và công nghệ Lĩnh vực Quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước và nguồn tài nguyên khoáng sản như sau:

 

Hướng phát triển:

           (1). Tiết kiệm nguồn tài nguyên. Sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên nước trong sử dụng nước tưới tiêu nông nghiệp, chú trọng công nghệ tuần hoàn nước trong thành phố và công nghệ ngọt hóa nước biển.

           (2). Đánh giá tài nguyên, tổng trữ lượng khoáng sản ở tầng sâu, sử dụng công nghệ khai thác hiệu quả cao, an toàn, đảm bảo môi trường sinh thái.

           (3). Tích cực nghiên cứu, khai thác sử dụng nguồn tài nguyên phi truyền thống như năng lượng mặt trời, sức gió...

Nội dung nghiên cứu:

          (1). Quy hoạch, quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả.

          (2). Tiết kiệm nước. Sử dụng công nghệ tuần hoàn trong sử dụng nước công nghiệp, trong tưới tiêu.

          (3). Ngọt hóa nước biển.

          (4). Quy hoạch, quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản.

(Theo Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”).