Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 11401
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ trong quản lý và phát triển đô thị (01/04/2015)

             Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030” xác định 6 nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển khoa học và công nghệ:

            - Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng và giải pháp thực hiện quy hoạch và chiến lược phát triển đô thị; luận cứ cho các quy chế phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền trong quản lý và phát triển đô thị; mô hình đô thị kinh tế - sinh thái, mô hình chính quyền đô thị.

 

             - Nghiên cứu luận cứ cho giải pháp thể chế hoá sự tham gia của nhân dân vào công tác lập và thực hiện quy hoạch. Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng các mô hình xã hội hoá quản lý đô thị.

             - Nghiên cứu luận cứ cho chính sách tạo vốn phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển nhà ở đô thị, kinh tế đô thị, quy hoạch không gian đô thị. Nghiên cứu các giải pháp kiến trúc, xây dựng để có những công trình đẹp, chất lượng cao, có bản sắc trong phát triển đô thị Hải Phòng.

            - Ứng dụng công nghệ và giải pháp hiện đại, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực và chất lượng quy hoạch không gian đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế quy hoạch công trình ngầm, thiết kế ánh sáng, kiến trúc, xây dựng, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

           - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị và xây dựng. Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý quy hoạch đô thị, quản lý giao thông đô thị, quản lý đất đai, các công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

          - Áp dụng các thiết bị thi công tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng công trình; ứng dụng các giải pháp xử lí nền móng tiên tiến trong thi công nền móng công trình nhà, cầu, đường... phù hợp với nền đất yếu Hải Phòng. Nghiên cứu, sử dụng vật liệu mới trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và trang trí nội thất; cải thiện chất lượng các công trình và nhà ở. Nghiên cứu phát triển cây xanh đô thị, các công trình hạ tầng xã hội.