Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 58191
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Nhu cầu kinh phí cho khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2020 (15/07/2013)

NHU CẦU KINH PHÍ CHO KH&CN GIAI ĐOẠN 2014-2020

 

(Tính theo mức tối thiểu theo Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 10)    Đvt: tỷ đồng

 

Năm

GDP

 

 

 

Tốc độ tăng GDP theo kế hoạch

Tổng đầu tư xã hội cho KHCN (2014-2015 là 1,5%; 2016-2020 là 2%GDP)

Chia ra

Tổng Chi NS địa phương

Ngân sách TP giành cho KH&CN (2% NS chi)

Huy động khác

Sự nghiệp KHCN

Đầu tư phát triển

Tổng

Sự nghiệp

Đầu tư phát triển

Tổng

% trên tổng đầu tư xã hội cho KH&CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

81.572,270

13%

1.223,584

611,792

611,792

15.156

304

152

152

920,5

75,227

2015

92.176,665

13%

1.382,650

691,325

691,325

17.126

342

171

171

1.040,1

75,227

2016

104.620,515

13,5%

2.092,410

1.046,205

1.046,205

19.421

388

194

194

1.704,0

81,437

2017

118.744,284

13,5%

2.374,886

1.187,443

1.187,443

22.024

440

220

220

1.934,4

81,453

2018

134.774,763

13,5%

2.695,495

1.347,748

1.347,748

24.975

500

250

250

2.196,0

81,469

2019

152.969,356

13,5%

3.059,387

1.529,694

1.529,694

28.321

566

283

283

2.493,0

81,486

2020

173.620,219

13,5%

3.472,404

1.736,202

1.736,202

32.116

642

321

321

2.830,1

81,502

Tổng 2014-2020

 

16.300,817

8.150,408

8.150,408

159.139

3.182

1.591

1.591

13.118,039

80,474

                         

(Theo Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”)