Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 70385
Tổng truy cập : 57,998

Tin tức

Phê duyệt danh mục 23 nhiệm vụ thực hiện năm 2012 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (07/06/2013)

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có quyết định số 1538/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ thực hiện năm 2012 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

Theo đó, có 23 nhiệm vụ được trển khai thực hiện năm 2012 được chia làm 3 phần:

- Các dự án ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.  Trong đó có việc xây dựng mô hình ứng dụng các loại chế phẩm sinh học để xử lý và làm sạch môi trường, ứng dụng các công thức mới, phương pháp mới để đẩy mạnh hiệu quả sản xuất…

- Các nhiệm vụ về xây dựng các luận cứ khoa học, đề xuất các cơ chế, chính sách phục vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống chính trị…

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao tri thức và khả năng áp dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống nông thôn bằng việc xuất bản bản tin KH&CN phục vụ Chương trình nông thôn mới; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân, xây dựng tủ sách  KH&CN; xây dựng mô hình điểm thông tin hỏi - đáp về KH&CN…

Quyết định cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ  theo quy định hiện hành

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết.

Nguyễn Lưu