Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 68417
Tổng truy cập : 57,998

Tìm hiểu nghị quyết về khoa học và công nghệ

Phương án sử dụng kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ từ ngân sách 2014-2020 (16/07/2013)

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG  KINH PHÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KH&CN TỪ NGÂN SÁCH 2014-2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng

1. Chi đầu tư tập trung qua Sở KH&CN (50%)

76

86

97

110

125

141

160

795

* Tăng cư­ờng tiềm lực KHCN

60

70

77

86

100

113

128

 634

* Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ

4

4

5

6

7

7

8

 41

* Phát triển tài sản trí tuệ

4

4

5

6

6

7

8

40

* Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, trọng điểm chủ lực

4

4

5

6

6

7

8

40

* Đẩy mạnh hợp tác trong nư­ớc và quốc tế về KHCN

4

4

5

6

6

7

8

40

2. Chi đầu tư ngoài ngành cho các đơn vị như TTKHXHNV, TT Tiết kiệm điện, TT Thông tin truyền thông, TT kiểm định chất lượng xây dựng, TT Giống và phát triển NLNCNC……: (50%)

76

85

97

110

125

142

161

796

Tổng đầu tư

152

171

194

220

250

283

321

1.591

 

(Theo Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030”)