Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 10746
Tổng truy cập : 57,998

Văn bản

Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 của các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (11/07/2016)

Nội dung chi tiết xem tại đây.