Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 28658
Tổng truy cập : 57,998

Tin tức

Sơ kết Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 (03/12/2015)

 

Chương trình đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 7/10/2013 là một trong những chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm, được xây dựng với mục tiêu làm tăng tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị; đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trên một số lĩnh vực chủ yếu; tăng tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.

 

Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai với 2 mảng nội dung chính: thúc đẩy các hoạt động đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ; tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của thành phố Hải Phòng đã tăng đều từng năm. Năm 2013, con số này đạt 6,69%, năm 2014 đạt 7,41%, năm 2015 đạt 7,93%. Chỉ tiêu về giá trị sản phẩm ứng dụng công nghệ cao năm 2015 đạt 26,34% cơ bản hoàn thành mục tiêu (đạt 30% vào năm 2015). Tuy nhiên, chỉ tiêu về tốc độ đổi mới công nghệ hiện tại vẫn ở mức thấp, mà một trong những nguyên nhân là thiếu các cơ chế, chính sách thích hợp từ phía trung ương và thành phố. Bên cạnh đó, là hạn chế trong nhận thức và không kiên quyết trong hành động từ chính các doanh nghiệp trong tiến trình thực hiện các nỗ lực đổi mới công nghệ.

 

Giai đoạn 2016-2020, khắc phục những hạn chế, phát huy những thành công đã đạt được, Chương trình sẽ tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao như: cơ khí, chế tạo, điện tử - điện lạnh, công nghiệp hóa chất, luyện kim, sản xuất vật liệu xây dựng… để đảm bảo thực hiện mục tiêu đã đề ra.

 

Thụy Điển