Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 34542
Tổng truy cập : 57,998

Tin tức

Thêm 3 doanh nghiệp tại Hải Phòng hoàn thành xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ (31/12/2015)

Hội đồng KH&CN thành phố vừa tiến hành đánh giá kết quả thực hiện xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của 3 doanh nghiệp (Công ty CP Ắc quy Tia sáng, Công ty CP hóa chất Minh Đức và Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long), đưa tổng số đơn vị hoàn thành xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của Hải Phòng lên 10 doanh nghiệp.

Trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, đồng thời áp dụng phương pháp đánh giá trình độ công nghệ dựa theo 25 tiêu chí được phân thành 4 nhóm T.H.I.O (nhóm thiết bị công nghệ - ký hiệu là T, nhóm nhân lực – ký hiệu là H, nhóm thông tin – ký hiệu là I và nhóm tổ chức và quản lý – ký hiệu là O) được hướng dẫn tại Thông tư 04/2014/TT-BKHCN ngày 08/4/2014 của Bộ KH&CN, lộ trình đổi mới công nghệ của 3 doanh nghiệp này đã được xây dựng cụ thể, chi tiết và phù hợp với tình hình phát triển của doanh nghiệp.

Theo đánh giá, trình độ công nghệ của Công ty CP Ắc quy Tia sáng đạt 73/100 điểm, ở mức trung bình tiên tiến, hệ số đóng góp công nghệ của Công ty đạt 0,719. Nhiều chỉ số công nghệ thiết bị của Công ty vẫn ở mức thấp do sử dụng các thiết bị công nghệ thuộc thế hệ cũ. Để hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, đòi hỏi việc đổi mới công nghệ với lộ trình thích hợp. Trên cơ sở định hướng phát triển của doanh nghiệp, lộ trình đổi mới công nghệ cho Công ty CP Ắc quy Tia sáng đã xác định đổi mới những sản phẩm chủ lực và công nghệ thiết yếu trong giai đoạn 2015-2020 là: sản phẩm ắc quy chì kín khí cho xe đạp điện, các loại ắc quy sử dụng gel với công suất cao, các loại pin uthium; công nghệ sản xuất ắc quy chì kín khí cho xe đạp điện, công nghệ sản xuất các loại ắc quy sử dụng gel với công suất cao, công nghệ sản xuất các loại pin uthium. Cùng với việc nhận diện các sản phẩm chủ lực và công nghệ thiết yếu, lộ trình đổi mới công nghệ của Công ty cũng đề cập tới nội dung đào tạo nhân lực và đổi mới công tác quản trị.

Đối với Công ty CP hóa chất Minh Đức, theo đánh giá, trình độ công nghệ của Công ty ở mức trung bình tiên tiến với số điểm 67/100 và hệ số đóng góp là 0,66. Trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong quá trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, báo cáo xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho Công ty CP hóa chất Minh Đức đã chỉ rõ sản phẩm chủ lực và công nghệ thiết yếu tạo ra sản phẩm chủ lực của Công ty là: sản phẩm bột nặng và bột nhẹ cao cấp và công nghệ sản xuất sản phẩm bột nặng và bột nhẹ cao cấp. Theo đó, lộ trình đổi mới công nghệ của Công ty trong những năm tới tập trung thực hiện các công việc: nghiên cứu, cải tiến công nghệ tiết kiệm nhiệt cho lò nung; nghiên cứu chế tạo thiết bị lọc bụi và đầu tư cơ giới hóa trong sản xuất; nghiên cứu chế tạo thiết bị lọc bụi tay áo; ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất; nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất bột nhẹ chất lượng cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới hệ thống tổ chức.

Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long được đánh giá đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến với số điểm 71/100 và hệ số đóng góp công nghệ của doanh nghiệp đạt 0,7. Hiện nay, các thiết bị công nghệ của Công ty chủ yếu là hàng nội địa, tự lắp ráp; máy cấp đông đều là hàng cũ, công suất thấp; nhiều khâu sản xuất chưa được cơ giới hóa; nhà xưởng chật, không đảm bảo vệ sinh. Để nâng cao chất lượng những sản phẩm truyền thống và năng lực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mới như: surimi, cá file, mực file… , công ty xác định những công nghệ thiết yếu cần quan tâm đầu tư và đổi mới là: công nghệ chế biến bán thành phẩm, sản phẩm thị trường xuất khẩu; công nghệ chế biến sản phẩm nội địa; công nghệ sản xuất surimi; công nghệ cho kho đông lạnh.

Gắn với thực trạng và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, lộ trình đổi mới công nghệ thực sự là công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp hoạch định những bước đi đúng đắn trong công tác đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Thu Nga, Thụy Điển