Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 514
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo Về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 (27/07/2017)

1. Thông báo Về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018:  Xem tại đây

2. Bản đề xuất nhiệm vụ trình bày theo mẫu quy định sau:

- Bản đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp thành phố: Xem tại đây

- Bản đề xuất dự án ứng dụng khoa học và công nghệ cấp thành phố:Xem tại đây

- Bản đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp thành phố: Xem tại đây

- Bản đề xuất đề án khoa học cấp thành phố: Xem tại đây