Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 197
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 19/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ năm 2019 (19/02/2019)

 

Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 19/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ năm 2019

 

Chi tiết:

 

Thông báo số 07/TB-SKHCN.pdf ;

 

Giới thiệu Chương trình hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ năm 2019;

 

 

Phiếu đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ năm 2019.