Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 180
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo số 08/TB-SKHCN ngày 19/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 (19/02/2019)

 

Thông báo số 08/TB-SKHCN ngày 19/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn

Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

 

 

Chi tiết:

 

 

 

Thông báo số 08/TB-SKHCN;

 

Bản mô tả dự án KHĐMST năm 2019.