Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 192
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo số 09/TB-SKHCN ngày 01/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (04/03/2019)

Thông báo số 09/TB-SKHCN ngày 01/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020

 

Chi tiết xem tại tại đây