Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 450
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (12/01/2018)

Thông báo số 4391/BKHCN-ĐP ngày 28/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 01/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng về việc tiếp nhận đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 01/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Biểu mẫu B1.1-TMDA

Biểu mẫu B1.2-HĐTCCT

Biểu mẫu B1.3-LLKHCN

Biểu mẫu B1.4-HĐTCHTCN