Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 186
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia xây dựng dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng 2018 (17/09/2018)

             Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia xây dựng dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng 2018.

 

          - Thông báo số 358/TB-CCTĐC;

          - Quyết định số 281/QĐ-UBND;

          - Quyết định số 1860/QĐ-UBND;

          - Bản đăng ký tham gia dự án;

          - Bản đề xuất dự án năng suất và chất lượng.