Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 63463
Tổng truy cập : 57,998

Tin tức

Xây dựng nhiệm vụ Chương trình KH&CN phục vụ nông thôn mới năm 2012 (07/06/2013)

Triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị tư vấn xây dựng các nhiệm vụ năm 2012 của Chương trình. Tham dự hội nghị có lãnh đạo  Sở và các phòng ban, đơn vị có liên quan của Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các huyện và 08 xã thí điểm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố.  

Các nhiệm vụ Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2012 được tập trung vào việc xây dựng và ứng dụng các mô hình, giải pháp khoa học công nghệ tiến bộ và phù hợp, tuyên truyền phổ biến tri thức khoa học nhằm thiết thực đóng góp một cách hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới tại 08 xã thực hiện chương trình thí điểm, tạo tiền đề mở rộng ra các xã khác trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Các nhiệm vụ cụ thể được xây dựng trên cơ sở đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của từng xã, sự đóng góp ý kiến và đồng thuận của lãnh đạo cấp huyện, sự tham gia của các nhà khoa học và các đơn vị chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ.

Danh mục các nhiệm vụ này sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt trong thời gian tới.

Đinh Thủy