PL-1548.jpg

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS00154
Nội dung : Đại diện viện kiểm sát nhân dân trình bày nội dung đề tài: " Công tác thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thực trạng và giải pháp.
Ngày chụp : 01-12-2010
Tác giả : Bùi Thị Mai Anh
Chủ sở hữu : Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Quay lại