PL-2567.jpg

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS001027
Nội dung : Đồng chí Đặng Trần Kiên - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ trao đồng giải Khuyến Khích cho chi đoàn Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị và chi đoàn Liên Hiệp Sản xuất Sản phẩm Kỹ thuật cao tại cuộc thi Tìm hiểu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày chụp : 25-03-2013
Tác giả : Nguyễn Thị Lưu
Chủ sở hữu : Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Quay lại