AS002145

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002145
Nội dung :

Hội nghị đánh giá đề án: Liên doanh liên kết mở các cơ sở đào tạo trình độ trên Đại học giữa trường Đại học Hải Phòng với các trường danh tiếng trong nước và Quốc tế, các Viện nghiên cứu KH&CN đầu ngành của quốc gia

Ngày chụp : 21-05-2016
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại