AS002191

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002191
Nội dung :

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND  thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản, làng nghề thành phố Hải Phòng

Ngày chụp : 03-06-2016
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại