AS002493

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002493
Nội dung :

Đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định Về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ tại Hội nghị Công bố các Quyết định thành lập Quỹ phát triển KH&CN thành phố Hải Phòng

Ngày chụp : 22-12-2016
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại