AS002494

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002494
Nội dung :

Đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Quỹ tại Hội nghị Công bố các Quyết định thành lập Quỹ phát triển KH&CN thành phố Hải Phòng

Ngày chụp : 22-12-2016
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại