AS002515

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002515
Nội dung :

Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn An trao tặng bức trướng của UBND thành phố cho tập thể Trung tâm tại Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (02/10/1996 – 02/10/2016) Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Hải Phòng (TT KHXH&NV)

Ngày chụp : 30-09-2016
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại