AS002516

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002516
Nội dung :

Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn An trao tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Nghiên cứu lịch sử tại Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (02/10/1996 – 02/10/2016) Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Hải Phòng (TT KHXH&NV)

Ngày chụp : 30-09-2016
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại