AS002581

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002581
Nội dung :

Tiến sĩ Đỗ Minh Thụy chủ nhiệm  đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phát triển mạng lưới thương mại và thương hiệu hàng hóa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020” chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp.

Ngày chụp : 10-03-2017
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại