AS002797

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002797
Nội dung :

Thạc sĩ Tống Văn Băng - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý và các chính sách xã hội đối với lao động nhập cư tại Hải Phòng” báo cáo tại hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài.

Ngày chụp : 15-11-2017
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại