AS002820

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002820
Nội dung :

Giám đốc Sở KH&CN Dương Ngọc Tuấn và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa - PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm đồng chủ trì hội thảo khoa học: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nông thôn trong xã hội đương đại” tổ chức ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị.

Ngày chụp : 13-12-2017
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại