AS002971

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS002971
Nội dung :

Ban chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo ở cấp huyện trên địa bàn thành phố”

Ngày chụp : 30-03-2018
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại