AS003193

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003193
Nội dung :

GS. TSKH Nguyễn Đình Công - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam - chủ tịch hội đồng đánh giá đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm hệ thống thiết bị chống ăn mòn catot sử dụng dòng điện ngoài để bảo vệ vỏ tàu biển đạt tiêu chuẩn TCVN 6051:1995” do TS. Nguyễn Ngọc Phong - Viện Khoa học Vật Liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam chủ nhiệm.

Ngày chụp : 31-10-2018
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại