AS003228

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003228
Nội dung :

Ông Nguyễn Thanh Bắc - Phó Trưởng phòng Công nghệ Môi trường và Năng lượng mới (Trung tâm UDTB KH&CN) giới thiệu tổng quan về Nhãn sinh thái tại Hội thảo Giải pháp tư vấn hỗ trợ Nhãn xanh cho các sản phẩm đặc thù của thành phố Hải Phòng.

Ngày chụp : 29-11-2018
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại