AS003265

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003265
Nội dung :

Ông Vũ Công Quý - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN phát biểu tại buổi đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụNhân rộng mô hình ứng dụng điện mặt trời phục vụ chiếu sáng tại khu du lịch xã Việt Hải, huyện Cát Hải”

Ngày chụp : 18-12-2018
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại