AS003266

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003266
Nội dung :

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Việt Hảiphát biểu tại buổi đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện  nhiệm vụNhân rộng mô hình ứng dụng điện mặt trời phục vụ chiếu sáng tại khu du lịch xã Việt Hải, huyện Cát Hải”

Ngày chụp : 18-12-2018
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại