AS003294

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003294
Nội dung :

Thạc sĩ Trần Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Kỹ thuật về môi trường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam chùa Đông Minh.

Ngày chụp : 14-03-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại