AS003318

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003318
Nội dung :

Ông Nguyễn Thế Nhặn - Trưởng phòng Công nghệ tự động hóa và vật liệu mới (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ), đơn vị được giao làm đầu mối tư vấn chuyển giao thiết bị năng lượng mặt trời phục vụ đánh bắt hải sản tại phường Hải Thành phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra nhiệm vụ KH&CN

Ngày chụp : 13-05-2019
Tác giả : Nguyễn Trung Kiên
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại