AS003327

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003327
Nội dung :

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm tinh dầu của Công ty CP Nam dược Trinh Nguyên tại gian trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm khoa học công nghệ và đặc sản của thành phố Hải Phòng trong khuôn khổ Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng năm 2019.

Ngày chụp : 13-05-2019
Tác giả : Nguyễn Trung Kiên
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại