AS003394

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003394
Nội dung :

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành và đại biểu các tỉnh thành tham quan gian trưng bày của thành phố Hải Phòng tại Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - Hải Phòng năm 2019.

Ngày chụp : 23-05-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại