AS003478

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003478
Nội dung :

Đảng ủy, Hội Cựu chiến binh Sở Khoa học và Công nghệ gặp gỡ gia đình cán bộ công chức, viên chức, người lao động là thân nhân gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Ngày chụp : 26-07-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại