AS003581

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003581
Nội dung :

Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn quản lý và sử dụng mã QR code truy xuất nguồn gốc cho đặc sản cá thu một nắng - sản phẩm đã được Sở KH&CN Hải Phòng lựa chọn triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2019

Ngày chụp : 13-11-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại