AS003582

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003582
Nội dung :

Hội Nông dân quận Đồ Sơn bàn giao tem QR code, bao bì, nhãn mác, túi đựng cho các hộ dân chế biến và kinh doanh đặc sản cá thu một nắng. Đây là hoạt động triển khai dự án về hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu tập thể cho đặc sản “Cá thu một nắng Đồ Sơn”.

Ngày chụp : 13-11-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại