AS003584

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003584
Nội dung :

Cơ sở chế biến kinh doanh cá thu phơi một nắng tại Đồ Sơn sử dụng bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc QR code giúp cho người tiêu dùng dễ dàng nhận biết sản phẩm trên thị trường, đồng thời khẳng định uy tín, chất lượng của sản phẩm

Ngày chụp : 13-11-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại