AS003587

Thông tin ảnh
Mã ảnh : AS003587
Nội dung :

Ông Chris Ho Lee - đại diện Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Seoul (Hàn Quốc) và ông Kim Myung Su - CEO công ty Agro-Food trao đổi kinh nghiệm với các start-up tại Khu Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng (thuộc Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị)

Ngày chụp : 14-11-2019
Tác giả :
Chủ sở hữu : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hải Phòng

Quay lại